Peruánsky naháč

Štandard plemena

Perro sin pello del Perú

Štandard č. 310
Pôvod: Peru
Použitie: spoločenské plemeno

Klasifikácia: 5. skupina špice a pôvodné plemená, sekcia 6 pôvodné plemená, bez skúšky
Dátum publikovania platného štandardu: 13. 03. 2001

Krátky prehľad histórie: podľa niektorých odborníkov priviezli toto plemeno do Peru počas čínskej prisťahovaleckej vlny, krátko potom, ako prezident Peru don Ramón Castilla schválil zákon na zrušenie otroctva. Iní vedci sa naopak domnievajú, že plemeno pochádza z afrického kontinentu a priviezli ho nomádi. Ďalším vysvetlením by mohol byť dokonca príchod ľudí so svojimi psami cez Behringovu cestu z Ázie do Ameriky. Medzičasom už máme okrem domnienok aj určité dôkazy v podobe zobrazení na keramike rôznych civilizácií predinkovskej doby (Vicus, Mochica, Chancay, Chancay pod vplyvom Tiahuanacoide a Chimu), v mnohých prípadoch naháč vytlačil pumu, hada alebo sokola, toho najmä v kultúre Chancay. Z týchto zobrazení môžeme vyvodzovať, že naháč sa objavil v priebehu archeologického obdobia známeho ako predinkovská doba, teda medzi 300 pred Kr. a 1400 po Kr.

Všeobecný vzhľad: ide o elegantného a štíhleho psa, ktorého výzor vyžaruje rýchlosť, silu a harmóniu, nikdy nesmie pôsobiť hrubo. Hlavným znakom plemena je chýbajúca srsť na celom tele. Ďalšou zvláštnosťou je takmer vždy sa vyskytujúci neúplný chrup. Naháč má ušľachtilú povahu, k členom rodiny je prítulný, voči cudzím rezervovaný, je živý, pozorný, dobrý strážca.

Dôležité proporcie: výška v kohútiku k dĺžke tela 1:1, sučky môžu byť o niečo dlhšie ako psy.

Správanie/charakter (povaha): naháč má ušľachtilú povahu, k členom rodiny je prítulný, živý, pozorný, voči cudzím nedôverčivý a ostražitý.

Hlava: lupoidná forma.

Temeno
Lebka: stredných proporcií, orthoidná (horné línie temena a papule sú paralelné), mierna divergencia je prípustná, pri pohľade zhora je lebka široká, hlava sa smerom k nosnej hube zužuje, jarmové oblúky sú stredne vyvinuté, výbežok medzitemennej kosti je málo výrazný.
Čelový sklon: málo výrazný (asi 140°).

Tvárová časť
Nosná huba: farba musí harmonizovať s jednotlivými odtieňmi srsti.
Papuľa: pri pohľade zboku je horná línia rovná.
Pysky: čo najviac napnuté, priliehajú k ďasnám.
Čeľuste/zuby: rezáky tvoria nožnicový zhryz a očné zuby sú normálne vyvinuté, chýbanie jedného aj všetkých premolárov alebo molárov je prípustné. Spodná čeľusť je málo vyvinutá.
Líca: normálne vyvinuté.

Oči: pozorný a inteligentný výraz. Sú stredne veľké, mierne mandľového tvaru, nie sú uložené hlboko ani nevystupujú, majú byť umiestnené normálne a rovnomerne, teda ani príliš blízko pri sebe ani príliš ďaleko, farba musí harmonizovať s farbou kože, môže byť rôzna, od čiernej, cez všetky odtiene hnedej až po žltú, v každom prípade musia mať obe oči rovnakú farbu. Viečka môžu byť od čiernej až po ružovú pri psoch so svetlou tvárou, svetlé farby a ružová sú prípustné, ale nie žiaduce.

Uši: keď je pes pozorný, uši musia byť vztýčené, v pokoji sú zložené dozadu, sú stredne dlhé, v nasadení sú široké, postupne sa zužujú až takmer do špičky, sú nasadené v hornej časti lebky, končia šikmo po bokoch, keď sú postavené, ich osi tvoria variabilný uhol asi 90°.

Krk
Horná línia:
 klenutá (konvexná).
Dĺžka: rovnaká ako dĺžka hlavy.
Tvar: skoro ako zrezaný kužel, pružný, dobre osvalený.
Koža: tenká, hladká a elastická, dobre prilieha, bez laloka.

Telo: stredných proporcií.

Horná línia: rovná, hoci niektoré jedince majú konvexné klenutie v oblasti chrbáta/bedier, ktoré sa stráca na úrovni krížovej kosti.

Kohútik: málo výrazný.

Chrbát: horná línia rovná, dobre vyvinuté svalstvo často na oboch stranách konvexne vystupuje až po bedrá.
Bedrá: silné, svalnaté, dĺžka predstavuje asi 1/5 výšky v kohútiku.
Krížová kosť: horná línia je mierne konvexná, sklon k horizontále asi 40°, pevná a svalnatá stavba zaručuje dobrý záber zo zadných končatín.

Hrudník: pri pohľade spredu je dostatočne, ale nie prehnane široký. Siaha takmer po lakte, rebrá sú mierne klenuté, nikdy nie ploché, za rebrami musí mať obvod asi o 18% viac ako je výška v kohútiku.

Spodná línia a brucho: spodná línia tvorí elegantnú a jasne vyznačenú krivku, ktorá vychádza zo spodnej časti hrudníka a stúpa k dobre, ale nie prehnane vtiahnutému bruchu.

Chvost: je nízko nasadený, v koreni hrubý, ku špičke sa zužuje, vo vzrušení môže pes zodvihnúť chvost nad línia chrbáta, nesmie ho však skrútiť, v pokoji chvost klesne a na konci vytvára jemný, nahor zahnutý hák, niekedy ho pes vtiahne pod brucho. Chvost siaha takmer po päty, musí byť nekupírovaný.

Končatiny

Predok: končatiny sú dobre postavené pod telom, pri pohľade spredu sú úplne kolmé, lakte nesmú byť vytočené. Uhol lopatky a ramena je asi 100–120°, pri pohľade zboku je uhol, ktorý tvorí predlaktie s vertikálou 15–20°.
Predné labky: stredne dlhé, zajačie, vankúšiky sú mocné, dobre odolávajú horúčave, koža medzi prstami je dobre vyvinutá, čierne psy majú podľa možnosti čierne pazúriky, svetlejšie psy svetlé pazúriky.
Zadok: svaly sú oblé a pružné, krivka sedacích svalov je výrazná, uhol bedrá – stehno 120–130°, uhol stehno – podkolenie 140°, pri pohľade zozadu sú zadné končatiny zvislé, vlčie pazúriky sa odstraňujú.
Zadné labky: ako predné.

Pohyb: vďaka popísanému zauhleniu a štruktúre končatín sa tieto psy pohybujú skôr krátkym, ale rýchlym krokom, ktorý je ale súčasne pružný a vláčny.

Koža: na celom tele hladká a elastická, na hlave a okolo očí a na lícach môže tvoriť oblé, takmer koncentrické línie. Zistilo sa, že vnútorná aj vonkajšia teplota naháča plne zodpovedá teplote iných plemien, chýbajúca srsť vedie k okamžitému a priamemu výdaju tepla, naopak pri osrstených plemenách je teplo odvádzané srsťou pomocou prirodzenej výmeny vzduchu.

Osrstenie
Srsť:
 aby bol názov naháč opodstatnený, musí srsť chýbať, povolené sú zvyšky srsti na hlave a koncoch končatín a chvosta, prípadne ojedinelé chlpy na chrbte.

Farba: variuje od čiernej, bridlicovej, slonej sivej, modročiernej, všetkých ďalších odtieňov sivej až po hnedú od tmavej až po svetlý blond. Všetky farby môžu byť samostatné alebo kombinované s ružovými fľakmi kdekoľvek na tele.

Veľkosť a hmotnosť
Výška v kohútiku:
 pri psoch a sučkách sa vyskytujú 3 veľkosti:
malý:  25–40 cm (9 3/4–15 3/4 palca)
stredný: 40–50 cm (15 3/4–19 3/4 palca)
veľký: 50–65 cm (19 3/4–25 3/4 palca).

Hmotnosť: je v pomere k veľkosti
malý:  4–8 kg (8,8–17,6 funta)
stredný: 8–12 kg (17,6–26,4 funta)
veľký: 12–25 kg (26,4–55,1 funta).

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky;

  • napolo vztýčené uši
  • vlčie pazúriky na zadných končatinách.

Vylučujúce chyby:

  • predhryz alebo podhryz,
  • vybočená čeľusť,
  • visiace alebo kupírované uši,
  • vrodená bezchvostosť, krátky alebo amputovaný chvost,
  • príliš veľa srsti na miestach, ktoré povoľuje štandard,
  • srsť na miestach, ktoré štandard nepripúšťa,
  • albinizmus.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

2022 © Všetky práva vyhradené KCHMPP | texty podliehajú autorským právam